Bierzemy odpowiedzialność za zrównoważony rozwój!
Bierzemy odpowiedzialność za zrównoważony rozwój!
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Jako grupa firm prowadzona przez właściciela z silnymi korzeniami w Niemczech i Austrii nie tylko jesteśmy odpowiedzialni za jakość produktów, ale również bierzemy odpowiedzialność za środowisko i przyszłe pokolenia.

Zrównoważony rozwój stanowi integralną część filozofii naszej firmy. Wiąże się w szczególności z zapewnieniem przez naszą firmę długoterminowego bezpieczeństwa, z uwzględnieniem gospodarki oraz ochrony środowiska poprzez staranne wykorzystanie energii, wody i surowców.

null

• Wykorzystanie surowców przy jak najmniejszej obróbce wstępnej
• Powszechnie nie stosuje się pestycydów

null

• Zredukowana emisja CO2 dzięki nowoczesnej technologii solarnej
• Obsługa bloku grzewczego

null

• Logiczne systemy pakowania, które oszczędzają miejsce i mogą być poddane recyklingowi, celem uzyskania najlepszej wydajności w transporcie i wykorzystaniu przestrzeni magazynowej

• Wprowadzenie przyjaznej dla środowiska i higienicznej torby stojącej
• Inteligentne zarządzanie parkiem maszynowym i jego konserwacja zapewniająca optymalne zużycie energii

null

 • Oczyszczania wody dla jej czystego powrotu do obiegu
• Wykorzystanie wód gruntowych do efektywnego energetycznie chłodzenia budynków i produkcji