Концепція сталого розвитку МОГУНЦІЇ

Як керована власником група компаній із міцним корінням у Німеччині та Австрії, ми не лише маємо зобов’язання щодо якості нашої продукції, але й відповідаємо за навколишнє середовище та майбутні покоління. Сталий розвиток є невід’ємною частиною нашої корпоративної філософії та означає, зокрема, довгострокову безпеку компанії, включаючи економіку, захист навколишнього середовища, соціальну відповідальність і прозоре спілкування з клієнтами та споживачами. Завдяки розумному використанню енергії, води та сировини ми робимо внесок у забезпечення майбутнього нашої компанії та водночас у збереження довкілля, в якому варто жити, для майбутніх поколінь. Ми також регулярно перевіряємо сировину та виробничі процеси на їх екологічність. Щорічні перевірки найважливіших постачальників враховують як технічні та комерційні аспекти, так і соціальні та екологічні фактори.

Взяти на себе відповідальність за сталий розвиток - це дуже важливо, тому що запасної планети у нас немає.

Наші принципи відповідального розвитку

• Використання сировини з якомога меншою кількістю етапів попередньої обробки
•Відмова від пестицидів

 

• Логічні системи пакування, які забезпечують економію площі, підлягають переробці та покращують логістичні процеси
• Запровадження ресурсозберігаючих екологічних пакетів
• Інтелектуальне управління та технічне обслуговування техніки, що забезпечує оптимальне використання електроенергії

• Зменшення викидів CO2 завдяки використанню сонячної енергії
• Експлуатація блокових опалювальних установок

• Системи очистки води для чистого повернення її до природи.
• Використання підземних вод для охолодження будівель та виробництва