ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ

Лютий 21, 2024 рокуТовариство повідомляє про проведені загальні збори акціонерів, оприлюднено протокол №1/2024

Грудень 11, 2023 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Грудень 11, 2023 рокуПовідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Грудень 11, 2023 рокуТовариство повідомляє про проведені загальні збори акціонерів, оприлюднено протокол №3

Грудень 11, 2023 рокуТовариство повідомляє про проведені загальні збори акціонерів, оприлюднено протокол №2

Травень 12, 2023 рокуПротокол №1/2023 річних загальних зборів акціонерів Приватного Акціонерного Товариства “Могунція-Україна”

Квітень 19, 2023 року
Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік
Липень 8, 2022 року
Інформація про загальну кількість акцій, та голосуючих акцій

Червень 8, 2022 року
Повідомлення про проведення загальних зборів

Квітень 26, 2022 року
Регулярна річна інформація емітента ПрАТ “Могунція-Україна” за 2021 рік

Квітень 16, 2021 року
Регулярна річна інформація емітента ПрАТ “Могунція-Україна” за 2020 рік

Квітень 27, 2020 року
Регулярна річна інформація емітента ПрАТ “Могунція-Україна” за 2019 рік

Січень 29, 2020 року
Повідомлення про зміну керівника

Грудень 20, 2019 року
ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів

Квітень 26, 2019 року
Регулярна річна інформація емітента ПрАТ “Могунція-Україна” за 2018 рік

Квітень 27, 2018 року
Регулярна річна інформація емітента ПрАТ “Могунція-Україна” за 2017 рік

Липень 11, 2017 року
Регулярна річна інформація емітента ПрАТ “Могунція-Україна” за 2016 рік